image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Σφύρνα

Σφύρνα

Το ψάρι σφύρνα, που μοιάζει με τον λούτσο, πήρε την ονομασία του λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η μύτη του, η οποία είναι όπως η σφήνα.